HVEM ER VI?

LOKALET - Rum for Opfindsomhed er en forening beliggende på Nørrebro.

Lokalet er en skabende platform, som er stiftet og drevet af 5 kvinder, som alle brænder for det opfindsomme og fantasifulde indenfor den kreative proces i børne/unge højde. Tilsammen repræsenterer vi en bred vifte af interesser og kompetencer indenfor det kunstneriske virke.

Vi er et levende fællesskab – et kreativt miljø for børn og unge.

Vi støtter børn og unge i at udforske deres individuelle udtryk samt undersøge hvad kunsten kan gøre ved fællesskabet. Vi er lokalt forankret, og vi arbejder med forskellige andre aktører i lokalmiljøet netop for at styrke samarbejdet på tværs af grupperinger som køn, alder og etnicitet.

 

HVAD TILBYDER VI?

Igennem projektforløb og workshops, tilbyder vi muligheden for at undersøge og lære om forskellige materialer og teknikker. Vi vil sammen med eleverne udvikle idéer og træne dem i at bruge deres opfindsomhed og fantasi, og udvikle deres skabertrang og udtryk.

Vi tilbyder faste hold, hvor det primære fokus er at give kendskab og mulighed for at undersøge forskellige eksperimenterende udtryk. Disse hold er tiltænkt en grundlæggende forståelse for hvad de forskellige udtryksformer kan, tilpasset aldersgruppen.

Derudover udbyder vi projektforløb og workshops indenfor specifikke genre, herunder:

keramik, collage, skulptur, installation, foto og video.

Vi  har fokus på den praktiske del af den kunstneriske produktion, ligeså vel som den analytiske del. Alle værker udstilles dels i foreningens lokaler samt i lokalområdet. Vi har på nuværende tidspunkt  samarbejder med Biblioteket i Bragesgade, Osramhuset, Astrid Noarks Atelier, børne kunstfestivalen NoWhereLand samt Feriecamp Nørrebro. Derudover arbejder vi også hen imod et samarbejde med Red Barnet.

Kunst er noget vi kan dele med hinanden, en mulighed for at kommunikere både internt på holdene og med det lokale miljø omkring os. Vi skaber rammerne, fordybelsesrummet og udfoldelsesmulighederne hvor man kan lege, eksperimentere og undersøge hvad kunsten kan.

Et rum – hvor der ikke kan laves fejl, hvor man ikke bliver bedømt, men hvor man skaber noget og skaber sammen.

Vi vil være initiativtagere til større relevante og nytænkende projekter og workshops, hvor vi sammen med vores elever og lokalmiljøet udfolder os og udforsker byrummet.

 

VORES VISION.

Vi vil introducere et fundament for visuel forståelse, da disse kompetencer og denne forståelse for formsprog er afgørende i fremtidens samfund.

Vi vil i lyset af dette skabe et rum, hvor kunstnerisk opfindsomhed og fantasi kan blomstre.

Igennem idégenerering, formgivning og produktfremstilling, vil vi udvikle nysgerrighed og skabertrang for børn og unge.  Vi vil bruge kunst og opfindsomhed som en kommunikationsform, hvor vi kan tale med hinanden om hvad der sker lokalt, globalt eller helt privat. Vi vil lægge rum til innovative fællesskaber, der udvikler nysgerrighed og gå-på-mod til at arbejde sammen på tværs af alder og køn og etnicitet.